top of page
LogoFull.png

מערכת ניטור והשגחה
עבור בחינות מקוונות

Marble Surface

יכולות המערכת

 • אינטרציה למערכות LMS (מודל)

 • אין צורך בהתקנה כלל, בצד הנבחן

 • זיהוי המשתמש בכל התחברות

 • בדיקת ציוד הקצה של הנבחן לפני כל בחינה

 • מתן הערכה אוטומטי לניטור

 • ניטור בזמן אמת ע"י משגיחים מטעמכם של עד 30 נבחנים במקביל

 • תמיכה במצלמה נוספת באמצעות הטלפון הנייד

 • תקשורת בזמן אמת עם המשגיח באמצעות וידאו, אודיו וצ'אט בזמן בחינה

 • ניטור באמצעות מצלמת הרשת, וצילום הפעילות במסך המחשב של הנבחן

 • תמיכה ב windows & Mac

Neat Desk

יכולות המערכת

 • אינטגרציה למערכות LMS (מודל)

 • ללא צורך בהתקנה כלל, בצד הנבחן

 • זיהוי הנבחן בכל התחברות

 • בדיקת ציוד הקצה של הנבחן לפני כל בחינה

 • ניטור והקלטה של מסך המחשב ומצלמת הרשת של הנבחן

 • אפשרות למתן הערכה אוטומטי לניטור ע"י המערכת 

 • ניטור בזמן אמת של הנבחנים ע"י משגיחים מטעמכם 

 • תמיכה במצלמה נוספת באמצעות הטלפון הנייד

 • תקשורת בזמן אמת עם הנבחן באמצעות וידאו, אודיו וצ'אט בזמן בחינה

 • תמיכה ב windows ו- Mac

 • ועוד

נשמע מעניין?

כתבו לנו כדי לשמוע עוד פרטים

Grey Theme Objects

יכולות ניטור

 • השגחה באמצעות וידאו ואודיו

 • תמיכה במצלמה נוספת 

 • זיהוי פנים

 • זיהו רעשי רקע

 • זיהוי תעודה מזהה

 • זיהוי שימוש במסך מחשב נוסף

 • זיהוי מעבר לחלונית (tab) נוספת

 • מניעת העתקה תכני הבחינה

 • הקלטת מסך המחשב של הנבחן

 • הקלטת מצלמת הרשת ומצלמת הטלפון הנייד של הנבחן

הנחיות שימוש

התחברות נבחן לבחינה

bottom of page